Inleiding


Lid worden van de VVBA is slechts mogelijk na toetsing van de vakbekwaamheid. Om een zorgvuldige toetsing mogelijk te maken, is een procedure opgezet. Deze procedure heeft een doorlooptijd van één jaar (tweemaal per jaar wordt gestart met een nieuwe cyclus). In die tijd worden diegenen die deze procedure doorlopen als aspirant-lid vermeld op de ledenlijst. Aspirant leden krijgen pas rechten binnen de vereniging nadat het aspirant-lid door de algemene ledenvergadering op voordracht van de toelatingscommissie is toelaten als lid. Aspirant-leden mogen zich uiteraard niet als leden van de VVBA afficheren.


Procedure


De procedure om aspirant lid te worden is als volgt.

  1. Inleveren van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier (klik hier voor de Word-versie).
  2. Inleveren van de op het aanmeldingsformulier vermelde bescheiden.
  3. De toelatingscommissie toetst of de verstrekte gegevens volledig zijn en controleert of deze niet strijdig zijn met de statuten en/of het huishoudelijk reglement (momenteel in bewerking, niet beschikbaar). Indien wordt voldaan aan de voorwaarden van de statuten en het huishoudelijk reglement krijgt de aanmelder een verzoek het entreegeld te voldoen.
  4. Na ontvangst van de contributie wordt de status aspirant-lid bevestigd en wordt de aanmelder toegevoegd aan de lijst met aspirant-leden op deze website.
  5. De procedure wordt vervolgd conform het huishoudelijk reglement met het verzoek om nadere informatie te verstrekken over projecten die de toetsingscommissie heeft geselecteerd uit de lijst met projecten op het aanmeldingsformulier (zie verder tijdschema behorend bij het huishoudelijk reglement).

De contributie voor het aspirant-lidmaatschap bedraagt € 1.000,- inclusief btw voor het eerste jaar.


Aanmeldingsformulier


Voor aspirant-leden van de VVBA is een aanmeldingsformulier beschikbaar als Microsoft Word-bestand of als PDF-Bestand.

 Word-bestand

PDF-bestand

 


Meer informatie


Voor meer informatie over lid worden van de VVBA verwijzen wij u naar het huishoudelijk reglement en het bijbehorende tijdschema voor toetsing van de vakbekwaamheid.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot één van de bestuursleden of het onderstaande adres van het secretariaat VVBA.

ing. D.J. (David) den Boer
Postbus 66
6585 ZH  MOOK
T: 024 357 07 07
F: 024-358 51 50
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KvK Arnhem 09124242
ING-bank 9316710

Secretariaat:

ing. D.J. (David) den Boer
Postbus 66
6585 ZH  MOOK
T: 024 - 357 07 07
F: 024 - 358 51 50
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.