Post HBO Fire Safety Engineering & Management start 20 januari 2016

De post HBO-opleiding Fire Safety Engineering & Management is een wetenschappelijke benadering van het verschijnsel brand, de bijbehorende effecten en het gedrag van mensen, op basis van fysische relaties, rekenregels en deskundigheid, met als doel:

 • het voorkomen en beperken van slachtoffers, beschermen van eigendommen en omgeving;
 • het risico van brand en de bijbehorende effecten te kwantificeren
 • de optimale beschermende en preventieve voorzieningen te bepalen die noodzakelijk zijn om de consequenties van een brand te beperken tot de gestelde grenzen
 • de optimale repressieve ondersteuning te bepalen die past bij het preventieve voorzieningenniveau

In 2015 is deze opleiding bij het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs) ingeschreven en ontvangt u bij het slagen voor deze opleiding een geregistreerd diploma.

De PHBO Fire Safety Engineering & Management is een nieuw gezamenlijk initiatief van de Stichting kennisoverdracht Bouwfysica (SKB) en IFV/Brandweeracademie en start vanaf 2016.

SKB opleidingen
Natinja Kuilder
T: 06-54 90 05 51
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
W: www.skbopleidingen.nl/firesafety/

Op de woensdagmiddag ben ik niet aanwezig

          

 

 

 

 

Als VVBA kijken wij met trots wederom terug op een zeer geslaagde studiemiddag 2015!
De studiemiddag heeft dit jaar plaatsgevonden op 17 november 2015 te Ede. 

Onderstaand het overzicht van de lezingen die gehouden zijn. Via de links zijn de presentaties te downloaden:

1. LUCHTDICHT BOUWEN EN BRANDVEILIGHEID door Ruud van Herpen.

Klik hier voor de pdf van de presentatie.

2. STOOM: BRANDWEER ZET IN OP TECHNISCHE VERIFICATIE door Henk Jongen. 

Klik hier voor de pdf van de presentatie.

3. SPRAAKVERSTAANBAARHEID & ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIES door Stephan Dirkx

Klik hier voor de pdf van de presentatie.

4. CERTIFICERING: HOE WERKEN DE CCV_SCHEMA'S NU IN DE PRAKTIJK? door Ernst Rijkers

Klik hier voor de pdf van de presentatie.

Nominaties IFV-VVBA scriptieprijs 2015

Expertclass 'FSE - Next Generation'

Op donderdag 10 september 2015 zijn op de Technische Universiteit Eindhoven tijdens de expertclass ‘FSE – Next Generation’ de nominaties voor de IFV-VVBA scriptieprijs 2015 bekend gemaakt. De scriptieprijs is een gezamenlijk initiatief van het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid)  en de VVBA (Vereniging van BrandveiligheidAdviseurs). De prijs wordt jaarlijks toegekend aan de beste bachelor- of masterscriptie, uitgevoerd aan een onderwijsinstelling in het Nederlands-Vlaamse taalgebied. Dat de ‘next generation’ in opkomst is blijkt wel uit het grote aantal inzendingen. In totaal werden 18 scripties ingezonden voor nominatie. Uit de inzendingen zijn door de VVBA scriptiecommissie, onder aanvoering van prof. ir. Peter van de Leur en ir. Erik Janse, vier scripties genomineerd. De winnaar wordt tijdens het Fire Safety and Science congres van het IFV (4 en 5 november 2015) bekend gemaakt door de IFV-jury.

Nominaties

De genomineerde scritpies zijn ook te downloaden op de website van het IFV en de Fellow FSE van de TU Eindhoven. Aanmelden voor het Fire safety and Science congres van het IFV op 4 en 5 november is alleen mogelijk via de website van het IFV.

              

17 november: Studiemiddag VVBA 

Dinsdagmiddag 17 november houdt de Vereniging voor brandveiligheidsadviseurs, de VVBA haar jaarlijkse studiemiddag. Wilt u weten wat u kunt verwachten deze middag? Onderstaand leest u de pitches van onze sprekers! Is uw interesse gewekt? Meld u dan nu aan via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  De studiemiddag vindt plaats in het CineMEC in Ede,  begint om 12.30 uur en wordt om 17.00 uur afgesloten met een borrel. Graag begroeten we u persoonlijk op dinsdagmiddag 17 november a.s. in Ede! Voor leden is het seminar gratis. Voor niet-leden vragen wij een bijdrage van € 50,-.

3 Scripties genomineerd voor de IFV-VVBA scriptieprijs

Op 11 september 2014 zijn tijdens de fire safety expertclass Next Generation aan de Technische Universiteit Eindhoven drie scripties genomineerd voor de IFV-VVBA scriptieprijs. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt voor de beste master of bachelor afstudeerscriptie op het gebied van brandveiligheid in Nederland en Vlaanderen.
De winnaar wordt bekend gemaakt op 5 november, tijdens het FSS-congres (Fire Safety and Science) van het IFV. Aan de prijs is een geldbedrag van € 1.200,- verbonden, te besteden aan opleiding of kennisverwerving op het gebied van brandveiligheid.

De VVBA heeft tijdens de expertclass de volgende scripties genomineerd voor de prijs:

De scripties zijn beoordeeld door de scriptiecommissie van de VVBA, bestaande uit David den Boer (Peutz) en Ruud van Herpen (Nieman, TU/e) op met name de volgende aspecten:

 • De betekenis van de scriptie voor de brandveiligheid
 • De actualiteit van het onderwerp
 • Probleemstelling, doelstelling, plan van aanpak
 • Diepgang, gehanteerde randvoorwaarden en visie
 • Conclusie en aanbevelingen
 • Mate van innovatie
 • Mate van toepasbaarheid
 • Lay-out, vormgeving, leesbaarheid

De drie genomineerden zullen hun scriptie op het FSS-congres van het IFV op 5 november toelichten, waarna de winnaar bekend wordt gemaakt. De scripties zijn te downloaden van www.vvba.nl en www.fellowfse.nl