Visie VVBA op private bouwtoezicht

De VVBA heeft haar visie op het private bouwtoezicht toegezonden aan het Directoraat-generaal Wonen en Bouwen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Lees hier de visie van de VVBA.

Fire Safety Engineering aan de TU/e wordt vanaf nu ondersteund door het bedrijfsleven!

Op 27 november 2013 is de Stichting Ondersteuning Wetenschappelijk Onderwijs & Onderzoek Fire Safety Engineering (Stichting FSE wo2) opgericht. FSE staat voor Fire Safety Engineering, integraal maatwerk voor de brandveiligheid van gebouwen. Brandveiligheid wordt aan de faculteit Bouwkunde van de TU/e, unit building physics and services, in samenhang beschouwd met constructieve veiligheid, duurzaamheid, gezondheid en bruikbaarheid. Elphi Nelissen (decaan): “Aan de technische universiteit zijn wij blij dat met het fellowship invulling gegeven kan worden aan de verbinding van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs met de ingenieurspraktijk.”

Ir. Ruud van Herpen FIFireE is vanaf 1 september 2012 aangesteld als Fellow FSE. Het bestuur van de Stichting FSE wo2  bestaat uit de voorzitter Rob Hartgerink, penningmeester Louis Cleef en secretaris Roy Weghorst.


Ondertekening van de statuten van de Stichting FSE wo2, van links naar rechts: boven Harry Nieman, Ruud van Herpen, Adriaan Rothfusz (notaris). Onder: Louis Cleef, Rob Hartgerink, Roy Weghorst.

Bestuurswisseling per 11 oktober 2013

Het bestuur van de VVBA is per 11 oktober 2013 gewijzigd.

  • voorzitter: ing. Emiel van Wassenaar MSc (LBP|SIGHT)
  • penningmeester: ing. Anton Raap (Floriaan)
  • secretaris: ing. David den Boer (Peutz)

U kunt hier informatie lezen over de bestuursleden.


 

Scriptie over brandgedrag in energiezuinige woningen wint Scriptieprijs 2013

Op dinsdag 12 november 2013 is tijdens het Zesde Nationale Congres Fire Safet Engineering (FSE) voor de tweede keer de Scriptieprijs FSE van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en de Vereniging van BrandveiligheidsAdviseurs (VVBA) uitgereikt. De jury kende de prijs toe aan Brecht Debrouwere van de Universiteit van Gent (België) voor zijn scriptie over brandgedrag in energiezuinige woningen.

Juryvoorzitter Paul Verlaan van de Wetenschappelijke Raad Brandweer: “Gelet op de wetenschappelijke onderbouwing, de toepasbaarheid voor de brandweer en de presentatie hebben wij als jury besloten de Scriptieprijs 2013 toe te kennen aan Brecht Debrouwere. “Hij beschrijft op een uitzonderlijk heldere wijze de risico’s die kunnen optreden bij een brand in een (zeer) energiezuinig huis. De scriptie is van een hoog wetenschappelijk gehalte en van grote betekenis voor de brandweer. Het verschaft de brandweer belangrijke informatie die voor zowel de fase van de brandpreventie als bij brandbestrijding van groot belang is. Debrouwere koppelt op een heldere en bruikbare wijze theorie, experimenten en praktijktoepassing aan elkaar.”

Fellowspeech FSE

Per 1 september is Ruud van Herpen aangesteld als Fellow Fire Safety Engineering (FSE) aan de Technische Universiteit Eindhoven, met een dienstverband van 0,2 fte. Als Fellow FSE gaat hij het onderzoeks- en onderwijsprogramma op het gebied van fire safety engineering binnen de unit Building Physics and Services (BPS) faciliteren.

Op 20 maart j.l. is aan de TU Eindhoven een middagsymposium gehouden waarop de nieuwe fellows aan de TU hun ‘fellowspeech’ zullen houden. De speech van Ruud van Herpen is hier te bekijken.