== PERSBERICHT ==

Eerste lichting PHBO Fire Safety Engineering & Management

Donderdag 2 februari zijn de diploma’s uitgereikt van de eerste lichting PHBO Fire Safety Engineering & Management. De opleiding is een samenwerking van SKB (Stichting Kennisoverdracht Bouwfysia) en IFV/Brandweeracademie. Van de 23 cursisten die in februari 2016 zijn gestart mochten 18 hun diploma in ontvangst nemen. Als beste student kreeg Petra Briggen (Floriaan) een speciale oorkonde overhandigd (zie foto).

Coördinator Ruud van Herpen

Coördinator van de opleiding is Ruud van Herpen (Nieman Raadgevende Ingenieurs, TU Eindhoven). Hij was ook al coördinator van de voorganger van deze opleiding, de PHBO Fire Safety Engineering, die jarenlang onder verantwoordelijkheid van SKB werd gegeven. Door de uitbreiding met Fire Safety Management, ingevuld door IFV/Brandweeracademie, is de opleiding completer geworden. De groep cursisten is daarmee ook heterogener geworden, waardoor de colleges, oefeningen en discussies in levendigheid zijn toegenomen. Dat werd door iedereen als erg positief gewaardeerd.

Nieuwe PHBO in de startblokken

De nieuwe PHBO Fire Safety Engineering & Management staat al in de startblokken, maar nieuwe studenten zijn welkom! Kijk voor informatie en aanmelding op de website www.skbopleidingen.nl of op www.ifv.nl.

 

 

Vooraankondiging: Lezingenmiddag over NEN 6079 en de ervaringen tot nu toe

Brandweer Nederland en de VVBA, de vereniging van Brandveiligheidsadviseurs, maken u graag attent op onze aankomende studiemiddag!

NEN 6079
De NEN 6079 is op 1 februari 2016 definitief gepubliceerd. Inmiddels zijn we een goed jaar verder. De norm presenteert een nieuwe bepalingsmethode voor grote brandcompartimenten gebaseerd op een risicobenadering en fysische brandmodellering. Ook is in de norm een (reeds bekende) bepalingsmethode voor veilig vluchten in grote brandcompartimenten opgenomen. De norm is in eerste instantie van toepassing verklaard op een beperkt toepassingsgebied: industriefuncties, kantoorfunctie en sportfuncties.

Wat wordt besproken
Tijdens de Lezingenmiddag van de VVBA en Brandweer Nederland gaan diverse deskundige sprekers in op de volgende vragen:

  • Wat zijn de ervaringen tot nu toe?
  • Hebben de opstellers van de norm veel reacties gekregen na het verschijnen van de norm?
  • Werken adviseurs veel met de norm en wat zijn hen ervaringen?
  • Hoe kijkt de brandweer aan tegen deze brandveiligheidsbenadering?

Heb jij ook gewerkt met deze norm? Op deze dag zal voldoende ruimte zijn om ook jouw ervaring in te brengen!

Locatie, tijdstip en kosten
De lezingenmiddag vindt plaats bij de Veiligheidsregio Utrecht in Utrecht op vrijdag 17 maart 2017.
De middag begint om 12.30 uur en wordt rond 17.00 uur afgesloten met een borrel.
De kosten voor de lezingenmiddag bedragen slechts € 50,- per persoon!

Interesse?
Geïnteresseerd? Kijk vanaf half februari op VVBA.nl voor het programma en de sprekers!

Aanmelden
Nu al aanmelden? Dat kan via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Post HBO Fire Safety Engineering & Management start 20 januari 2016

De post HBO-opleiding Fire Safety Engineering & Management is een wetenschappelijke benadering van het verschijnsel brand, de bijbehorende effecten en het gedrag van mensen, op basis van fysische relaties, rekenregels en deskundigheid, met als doel:

  • het voorkomen en beperken van slachtoffers, beschermen van eigendommen en omgeving;
  • het risico van brand en de bijbehorende effecten te kwantificeren
  • de optimale beschermende en preventieve voorzieningen te bepalen die noodzakelijk zijn om de consequenties van een brand te beperken tot de gestelde grenzen
  • de optimale repressieve ondersteuning te bepalen die past bij het preventieve voorzieningenniveau

In 2015 is deze opleiding bij het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs) ingeschreven en ontvangt u bij het slagen voor deze opleiding een geregistreerd diploma.

De PHBO Fire Safety Engineering & Management is een nieuw gezamenlijk initiatief van de Stichting kennisoverdracht Bouwfysica (SKB) en IFV/Brandweeracademie en start vanaf 2016.

SKB opleidingen
Natinja Kuilder
T: 06-54 90 05 51
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
W: www.skbopleidingen.nl/firesafety/

Op de woensdagmiddag ben ik niet aanwezig

          

 

 

 

 

Nominaties IFV-VVBA scriptieprijs 2016

Expertclass ‘FSE – Next Generation’


Op donderdag 15 september 2015 zijn op de Technische Universiteit Eindhoven tijdens de expertclass ‘FSE – Next Generation’ de nominaties voor de IFV-VVBA scriptieprijs 2016 bekend gemaakt. De expertclass is een initiatief van de ir. Ruud van Herpen FIFireE, fellow FSE aan de TU Eindhoven. De scriptieprijs is een gezamenlijk initiatief van het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) en de VVBA (Vereniging van BrandveiligheidAdviseurs). De prijs wordt jaarlijks toegekend aan de beste bachelor- of masterscriptie, uitgevoerd aan een onderwijsinstelling in het Nederlands-Vlaamse taalgebied. Dat de ‘next generation’ in opkomst is blijkt wel uit het aantal inzendingen. In totaal werden 12 scripties ingezonden voor nominatie. Uit de inzendingen zijn door de VVBA scriptiecommissie, onder aanvoering van ir. Erik Janse (BVEJ) en ir. Danny Ruitenbeek (Nieman), drie scripties genomineerd. De winnaar wordt tijdens het Fire Safety and Science congres van het IFV (2 en 3 november 2016) bekend gemaakt door de IFV-jury.

Nominaties

Meer informatie


De genomineerde scripties zijn te downloaden van de websites van het IFV, de VVBA en de Fellow FSE van de TU Eindhoven. Voor het Fire Safety and Science congres van het IFV op 2 en 3 november is aanmelden mogelijk via de website van het IFV www.ifv.nl .

              

 

Als VVBA kijken wij met trots wederom terug op een zeer geslaagde studiemiddag 2015!
De studiemiddag heeft dit jaar plaatsgevonden op 17 november 2015 te Ede. 

Onderstaand het overzicht van de lezingen die gehouden zijn. Via de links zijn de presentaties te downloaden:

1. LUCHTDICHT BOUWEN EN BRANDVEILIGHEID door Ruud van Herpen.

Klik hier voor de pdf van de presentatie.

2. STOOM: BRANDWEER ZET IN OP TECHNISCHE VERIFICATIE door Henk Jongen. 

Klik hier voor de pdf van de presentatie.

3. SPRAAKVERSTAANBAARHEID & ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIES door Stephan Dirkx

Klik hier voor de pdf van de presentatie.

4. CERTIFICERING: HOE WERKEN DE CCV_SCHEMA'S NU IN DE PRAKTIJK? door Ernst Rijkers

Klik hier voor de pdf van de presentatie.